wangnan 发表于 2011-6-7 15:51:33

左下肺癌椎体转移。

lichangjian 发表于 2011-6-7 16:28:10

肺癌骨转移

GUANGONGK 发表于 2011-8-2 21:32:52

左下肺周围型肺癌并肺门淋巴结、多发骨转移

wangruikai2004 发表于 2011-8-2 21:48:05

左肺癌伴骨转移

D.xu 发表于 2012-8-1 19:22:33

腺癌,小细胞癌。骨转移

雨中漫步00 发表于 2012-8-1 21:26:26

期待结果 学习
页: 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13
查看完整版本: 多发骨质破坏,左肺下叶占位病例讨论