czl 发表于 2012-5-30 22:57:20

炎性病变可能

鲁巨CT 发表于 2012-6-3 12:10:17

炎性假瘤可能

longfeiliang 发表于 2012-6-3 12:46:52

{:16:}{:9:}{:1:}{:19:}学习,较好的病例。

zhonglingxin 发表于 2012-6-3 21:21:28

炎性假瘤吧

super123 发表于 2012-7-24 07:25:19

很好的东西,学习

wangpeng1974 发表于 2012-7-24 14:53:21

病变形态不规则考虑炎症
页: 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10
查看完整版本: 胸部疾病医学影像诊断-病例101-李铁一教授经验教训集