lizhenhui621 发表于 2015-5-11 23:32:18

招聘影像园论坛版主

      各位战友,您好!影像园现在进入了发展的关键时期,现在诚招影像园论坛版主。
      招聘版主条件:热心、责任心强,有一定的专业基础,每周经常上网!
      愿成为影像园论坛的战友请跟帖,留下联系方式!
页: [1]
查看完整版本: 招聘影像园论坛版主